Top 100+ câu hỏi bạn cần biết khi báo giá thiết kế website chuyên nghiệp

Hướng đi như thế nào để khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn nhanh nhất mà không phải bạn đi tìm kiếm khách hàng, chạy theo khách hàng. Dưới đây là top câu hỏi các nhà phát triển website cân nhắc và tự trả lời trước khi đưa ra bảng báo giá thiết kế website. Các câu hỏi dưới đây được liệt kê trong Thông tin cơ sở và Phạm vi & Thông số kỹ thuật.

Những câu hỏi này cho phép chúng ta

1. Hiểu rõ về doanh nghiệp, đối tượng của họ là ai và khách hàng đang tìm kiếm điều gì;
2. Tạo báo giá chính xác nhất có thể cho nhu cầu của khách hàng và tạo ra một trang web đáp ứng mong đợi của họ; và
3. Xây dựng một trang web đã sẵn sàng để được tiếp thị trực tuyến, tuân thủ các nguyên tắc và tầm nhìn cốt lõi của doanh nghiệp.

Thông tin cơ sở

 • Mô tả đối tượng mục tiêu của bạn.
 • Mục đích của trang web là gì?
 • Giá trị cốt lõi của công ty bạn là gì và làm thế nào để bạn thể hiện chúng với khách truy cập của bạn?
 • Điều gì khiến bạn khác biệt với đối thủ cạnh tranh?
 • Tại sao mọi người nên hợp tác với bạn chứ không phải đối thủ cạnh tranh của bạn?
 • Mô tả phong cách của trang web bạn muốn.
 • Bạn có màu sắc công ty cụ thể cần được sử dụng không?
 • Bạn có thể cung cấp số hiệu bảng màu cho công ty bạn không?
 • Bạn có bất kỳ tài liệu nào khác mà trang web cần phải khớp theo hướng nào đó (tài liệu quảng cáo, tài liệu báo chí, v.v.) không?
 • Bạn thích điều gì nhất về trang web hiện tại của bạn?
 • Có bất kỳ chức năng hoặc tùy chọn nào trên trang web hiện tại của bạn mà bạn dự định giữ (không phải là nội dung) không?
 • 3 nỗi thất vọng lớn nhất của bạn với trang web hiện tại của bạn là gì?
 • Các trang web của đối thủ cạnh tranh hiện tại của bạn có những gì bạn muốn có?
 • Có trang web nào có thiết kế mà bạn thích không?
 • Điều gì về những trang web mà bạn muốn được đưa vào trang web của bạn?
 • Bạn thấy những loại nội dung nào trên các trang web khác mà bạn thực sự thích?
 • Bạn thấy những loại nội dung nào trên các trang web khác mà bạn thực sự ghét?
 • Đặt tên cho 3 điều quan trọng nhất trong thiết kế trang web mới của bạn.
 • Đặt tên cho 3 điều ít quan trọng nhất trong thiết kế trang web mới của bạn.
 • Trang web của bạn được lưu trữ ở đâu?
 • Bạn có toàn quyền truy cập không?
 • Bạn có thể cung cấp tên người dùng và mật khẩu không?
 • Ai sẽ được tham gia vào cuối của bạn trong sự phát triển của trang web?
 • Bất kỳ nhà thầu nào khác?
 • Ai hoặc bạn sẽ quản lý bảo trì trang web như thế nào?
 • Bạn có một ngân sách bạn đang cố gắng để đáp ứng?

Phạm vi & Thông số

 • Máy chủ web hiện tại của bạn có đáp ứng tất cả các nhu cầu của trang web mới của bạn (không gian, băng thông, cơ sở dữ liệu, v.v.) không?
 • Bạn có dự định hoặc cần chuyển sang nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ mới không?
 • Bạn có cần trợ giúp tìm máy chủ web phù hợp không?
 • Bạn đã có URL bạn định sử dụng chưa?
 • Nếu không, bạn có cần trợ giúp lựa chọn và đăng ký một URL tốt không?
 • Bạn có một logo mà bạn dự định sử dụng hay bạn sẽ cần tạo một logo nào?
 • Nếu bạn có, bạn có thể cung cấp các tệp ảnh nghệ thuật gốc không?
 • Bạn sẽ cần một favicon tạo ra?
 • Bạn có một khẩu hiệu bạn muốn sử dụng hay bạn cần trợ giúp tạo một khẩu hiệu cho trang web của mình?
 • Bạn có một cấu trúc trang web hoàn chỉnh cho trang web mới hay đây sẽ là một phần của phạm vi công việc?
 • Trang web hoàn thành sẽ được ước tính bao nhiêu trang?
 • Bạn có bất kỳ wireframes trang sẵn sàng hoặc những người sẽ cần phải được sản xuất như là một phần của phạm vi công việc?
 • Bạn có nội dung cho trang web hoặc tạo nội dung sẽ là một phần của phạm vi công việc không?
 • Cần phát triển bao nhiêu trang nội dung?
 • Sẽ có bất kỳ quảng bá chéo nội dung nào trong trang web không?
 • Vui lòng cung cấp chi tiết về quảng cáo chéo nội dung.
 • Chúng tôi sẽ nhập và định dạng nội dung của bạn hay bạn định làm điều này?
 • Bạn hoặc nhóm của bạn có cần đào tạo để thực hiện cập nhật trang web, hướng dẫn xuất bản nội dung, v.v. không?
 • Bạn muốn khách truy cập thực hiện loại hành động nào trên trang web của mình?
 • Bạn có bất kỳ ảnh cụ thể nào bạn định sử dụng không?
 • Bạn có toàn quyền đối với các tệp đó không?
 • Bạn có thể cung cấp các tệp có độ phân giải cao cho chúng tôi không?
 • Chúng ta có cần tìm và / hoặc tạo bất kỳ hình ảnh nào cho trang web không?
 • Video hoặc âm thanh có phải là một phần của trang web mới không?
 • Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi các tệp thích hợp hoặc tạo ra phần nội dung này trong phạm vi công việc không?
 • Có bao nhiêu video hoặc tệp âm thanh sẽ được thêm và / hoặc được tạo?
 • Có cần phải thực hiện bất kỳ tùy chỉnh nào như tối ưu hóa tìm kiếm, thêm lớp phủ nội dung, trình bao bọc tùy chỉnh, v.v … không?
 • Bạn có cần các tính năng trò chuyện trực tuyến không?
 • Bạn có bất kỳ phương tiện truyền thông hoặc tài liệu PDF nào khác cần được kết hợp hoặc có cần phải được tạo không?
 • Những thứ này có cần phải được tối ưu hóa cho tìm kiếm không?
 • Khách truy cập của bạn có cần bất kỳ nhu cầu đặc biệt nào (ví dụ: trình đọc màn hình sẵn sàng, phông chữ lớn hơn) không?
 • Bạn có yêu cầu trang web của bạn thân thiện với thiết bị di động (thiết kế đáp ứng) không?
 • Bạn có bất kỳ yêu cầu di động cụ thể nào không?
 • Bạn có cần hỗ trợ đa ngôn ngữ không?
 • Bạn sẽ cần một hệ thống giỏ mua hàng cho thương mại điện tử?
 • Bạn có một hệ thống bạn đã sử dụng?
 • Bạn có cần nâng cấp không?
 • Bạn có cần một hệ thống quản lý nội dung không?
 • Bạn có sở thích sử dụng CMS nào không? (ví dụ: WordPress, Joomla, Drupal, Concrete 5, Magento, v.v.)
 • Nếu không, bạn có cần trợ giúp chọn CMS tốt nhất cho nhu cầu của mình không?
 • Bạn có cần nhiều cấp quyền truy cập không?
 • Bạn có cần quản lý các quy trình phê duyệt xuất bản nội dung không?
 • Trang web của bạn có cần blog hay diễn đàn không?
 • Người dùng có cần phải đăng nhập vào trang web của bạn vì bất kỳ lý do nào không?
 • Nếu vậy, tại sao?
 • Bạn có cần bất kỳ khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu nào không?
 • Loại nội dung nào sẽ được đặt sau các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu?
 • Trang web mới của bạn cần bao nhiêu trang web?
 • Mục đích của mỗi mục đích là gì?
 • Bạn muốn xử lý thông tin đã gửi như thế nào? (email, cơ sở dữ liệu, v.v.)
 • Bạn có cần bất kỳ tính năng chia sẻ xã hội nào được tích hợp (tweet, như, +1, chia sẻ, v.v.) không?
 • Sẽ có bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba nào cần được tích hợp không?
 • Họ là ai?
 • Bạn sẽ cần một tính năng lịch sự kiện?
 • Bạn có bất kỳ dịch vụ đăng ký nào không?
 • Bạn có sử dụng bên thứ ba cho bất kỳ phần nào của việc phân phối và / hoặc thanh toán nội dung đăng ký không?
 • Bạn có cần tùy chọn thân thiện với máy in không?
 • Bạn có muốn sử dụng bất kỳ tính năng “nội dung theo yêu cầu nào” (tức là, các phần tử ẩn được hiển thị với các hành động nhất định) không?
 • Bạn có muốn thiết kế chiều rộng cố định hoặc chiều rộng chất lỏng không?
 • Thông tin nào phải có trên trang chủ?
 • Thông tin nào phải luôn hiển thị?
 • Bạn muốn nhấn mạnh các tính năng, phần hoặc thông tin nào trên trang web?
 • Bạn thích điều đó như thế nào?
 • Các phần khác nhau của trang web của bạn có yêu cầu các thiết kế, bố cục hoặc màu khác nhau không?
 • Bạn có bất kỳ yếu tố flash nào bạn muốn đưa vào không?
 • Những người đó sẽ được cung cấp hay họ cần phải được tạo ra?
 • Bạn có cần một tính năng tìm kiếm trang web nội bộ không?
 • Bạn có muốn số điện thoại liên hệ được hiển thị nổi bật không?
 • Bạn có cần một cơ sở dữ liệu?
 • Cần chức năng cụ thể nào?
 • Bạn sẽ được cung cấp quảng cáo trên trang web?
 • Làm thế nào nên được thực hiện?
 • Bạn có tài khoản Google Analytics không?
 • Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập không?
 • Bạn có bất kỳ thông số kỹ thuật nào khác hoặc cần chức năng cụ thể chưa được giải quyết không?
 • Khung thời gian của bạn để hoàn thành dự án là bao nhiêu?
 • Bạn sẽ tìm kiếm tối ưu hóa từ khóa ngoài phạm vi thiết kế / phát triển?

Tránh chi phí Mất kiểm soát phạm vi dự án và sửa lỗi sau phát triển

Điều tồi tệ nhất là khi công việc kết thúc với việc mất kiểm soát phạm vi dự án. Điều đó xảy ra khi khách hàng không thực sự biết những gì họ muốn và họ tiếp tục thêm vào dự án khi nó đang được phát triển tiếp.

Chi phí của mất kiểm soát này thường bị đè nặng lên nhà lập trình bởi vì phạm vi chưa bao giờ được xác định rõ ràng ngay từ đầu. Khi lập trình viên của bạn đặt ra những câu hỏi này trước, nó giúp khách hàng suy nghĩ cẩn thận qua tất cả những thứ họ cần & hạn chế việc vượt qua phạm vi gần như hoàn toàn. Và, bởi vì Marketing được đưa vào ngay trong quá trình phát triển, do đó không cần phải thuê một agency hoàn toàn mới để “sửa” tất cả các sai lầm liên quan đến marketing mà nhà thiết kế ban đầu gây ra.