DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Tên miền quốc tế là tên miền do tổ chức ICANN cấp phát, tên miền quốc tế có thể sử dụng tại hầu các quốc gia trên thế giới. Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cũng đều có thể sở hữu tên miền quốc tế. Chỉ cẩn đảm bảo tên miền đó đã được đăng ký với ICANN cho tới khi chủ sở hữu không còn nhu cầu và ngừng duy trì sử dụng tên miền. 

Đăng ký tư vấn
quan ly ten mien 4 - Công ty Thiết Kế Website Tam Nguyên

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Tên miền

Phí cài đặt

Phí đăng ký năm đầu

Phí duy trì mỗi năm

.com

Miễn phí

249.000 đ

399.000 đ

.net

Miễn phí

249.000 đ

439.000 đ

.org

Miễn phí

250.000 đ

339.000 đ

.info

Miễn phí

88.000 đ

490.000 đ

.best

Miễn phí

509.000 đ

509.000 đ

.xyz

Miễn phí

59.000 đ

343.000 đ

.top

Miễn phí

50.000 đ

239.000 đ

.online

Miễn phí

49.000 đ

790.000 đ

.store

Miễn phí

79.000 đ

1.290.000 đ

.site

Miễn phí

49.000 đ

650.000 đ

.tech

Miễn phí

87.000 đ

1.182.000 đ

.fun

Miễn phí

47.000 đ

745.000 đ

.space

Miễn phí

49.000 đ

616.000 đ

.us

Miễn phí

323.000 đ

323.000 đ

.cc

Miễn phí

273.000 đ

273.000 đ

.biz

Miễn phí

409.000 đ

409.000 đ

.asia

Miễn phí

380.000 đ

452.000 đ

.eu

Miễn phí

270.000 đ

270.000 đ

.me

Miễn phí

1.029.000 đ

1.029.000 đ

.tel

Miễn phí

319.000 đ

319.000 đ

.ws

Miễn phí

916.000 đ

916.000 đ

.name

Miễn phí

259.000 đ

259.000 đ

.tv

Miễn phí

765.000 đ

765.000 đ

.mobi

Miễn phí

129.000 đ

589.000 đ

.bz

Miễn phí

749.000 đ

749.000 đ

.mn

Miễn phí

1.639.000 đ

1.639.000 đ

.in

Miễn phí

346.000 đ

346.000 đ

.co.uk

Miễn phí

299.000 đ

299.000 đ

.co

Miễn phí

633.000 đ

633.000 đ

.ca

Miễn phí

578.000 đ

578.000 đ

.es

Miễn phí

244.000 đ

244.000 đ

.de

Miễn phí

291.000 đ

291.000 đ

.xxx

Miễn phí

2.830.000 đ

3.369.000 đ

.com.ru

Miễn phí

141.000 đ

141.000 đ

.pro

Miễn phí

89.000 đ

489.000 đ

.sx

Miễn phí

1.190.000 đ

1.190.000 đ

.pw

Miễn phí

475.000 đ

475.000 đ

.nl

Miễn phí

388.000 đ

388.000 đ

.in.net

Miễn phí

271.000 đ

271.000 đ

.la

Miễn phí

1.167.000 đ

1.167.000 đ

.solar

Miễn phí

1.599.000 đ

1.599.000 đ

.house

Miễn phí

742.000 đ

742.000 đ

.florist

Miễn phí

742.000 đ

742.000 đ

.coffee

Miễn phí

1.023.000 đ

1.023.000 đ

.marketing

Miễn phí

742.000 đ

742.000 đ

.farm

Miễn phí

742.000 đ

742.000 đ

.cool

Miễn phí

1.023.000 đ

1.023.000 đ

.watch

Miễn phí

742.000 đ

742.000 đ

.bargains

Miễn phí

818.000 đ

988.000 đ

.boutique

Miễn phí

742.000 đ

742.000 đ

.cheap

Miễn phí

742.000 đ

742.000 đ

.zone

Miễn phí

1.023.000 đ

1.023.000 đ

.works

Miễn phí

1.023.000 đ

1.023.000 đ

.domains

Miễn phí

742.000 đ

742.000 đ

.cab

Miễn phí

742.000 đ

742.000 đ

.computer

Miễn phí

742.000 đ

742.000 đ

.academy

Miễn phí

847.000 đ

1.023.000 đ

.builders

Miễn phí

742.000 đ

742.000 đ

.training

Miễn phí

742.000 đ

742.000 đ

.glass

Miễn phí

1.599.000 đ

1.599.000 đ

.camp

Miễn phí

1.363.000 đ

1.637.000 đ

.repair

Miễn phí

742.000 đ

742.000 đ

.codes

Miễn phí

1.203.000 đ

1.203.000 đ

.viajes

Miễn phí

1.203.000 đ

1.203.000 đ

.holiday

Miễn phí

1.203.000 đ

1.203.000 đ

.expert

Miễn phí

1.203.000 đ

1.203.000 đ

.limo

Miễn phí

1.203.000 đ

1.203.000 đ

.international

Miễn phí

508.000 đ

508.000 đ

.company

Miễn phí

351.000 đ

351.000 đ

.systems

Miễn phí

763.000 đ

763.000 đ

.management

Miễn phí

497.000 đ

497.000 đ

.center

Miễn phí

576.000 đ

700.000 đ

.email

Miễn phí

763.000 đ

763.000 đ

.solutions

Miễn phí

763.000 đ

763.000 đ

.support

Miễn phí

508.000 đ

508.000 đ

.agency

Miễn phí

508.000 đ

508.000 đ

.education

Miễn phí

508.000 đ

508.000 đ

.institute

Miễn phí

497.000 đ

497.000 đ

.singles

Miễn phí

742.000 đ

742.000 đ

.bike

Miễn phí

847.000 đ

1.023.000 đ

.plumbing

Miễn phí

1.599.000 đ

1.599.000 đ

.guru

Miễn phí

1.130.000 đ

1.130.000 đ

.clothing

Miễn phí

742.000 đ

742.000 đ

.camera

Miễn phí

1.331.000 đ

1.599.000 đ

.estate

Miễn phí

742.000 đ

742.000 đ

.enterprises

Miễn phí

742.000 đ

742.000 đ

.construction

Miễn phí

742.000 đ

742.000 đ

.contractors

Miễn phí

742.000 đ

742.000 đ

.kitchen

Miễn phí

1.599.000 đ

1.599.000 đ

.land

Miễn phí

742.000 đ

742.000 đ

.ventures

Miễn phí

1.203.000 đ

1.203.000 đ

.holdings

Miễn phí

1.203.000 đ

1.203.000 đ

.diamonds

Miễn phí

1.203.000 đ

1.203.000 đ

.voyage

Miễn phí

1.203.000 đ

1.203.000 đ

.careers

Miễn phí

1.203.000 đ

1.203.000 đ

.recipes

Miễn phí

1.203.000 đ

1.203.000 đ

.club

Miễn phí

576.000 đ

576.000 đ

.buzz

Miễn phí

1.187.000 đ

1.187.000 đ

.equipment

Miễn phí

497.000 đ

497.000 đ

.gallery

Miễn phí

497.000 đ

497.000 đ

.graphics

Miễn phí

497.000 đ

497.000 đ

.lighting

Miễn phí

497.000 đ

497.000 đ

.photography

Miễn phí

763.000 đ

763.000 đ

.tips

Miễn phí

763.000 đ

763.000 đ

.today

Miễn phí

763.000 đ

763.000 đ

.technology

Miễn phí

508.000 đ

508.000 đ

.directory

Miễn phí

497.000 đ

497.000 đ

.photos

Miễn phí

497.000 đ

497.000 đ

.ninja

Miễn phí

720.000 đ

720.000 đ

.dance

Miễn phí

735.000 đ

735.000 đ

.democrat

Miễn phí

988.000 đ

988.000 đ

.futbol

Miễn phí

412.000 đ

412.000 đ

.immobilien

Miễn phí

988.000 đ

988.000 đ

.reviews

Miễn phí

735.000 đ

735.000 đ

.shoes

Miễn phí

1.599.000 đ

1.599.000 đ

.moda

Miễn phí

988.000 đ

988.000 đ

.rest

Miễn phí

791.000 đ

791.000 đ

.bar

Miễn phí

1.526.000 đ

1.526.000 đ

.associates

Miễn phí

847.000 đ

1.023.000 đ

.media

Miễn phí

742.000 đ

742.000 đ

.lease

Miễn phí

1.203.000 đ

1.203.000 đ

.kaufen

Miễn phí

988.000 đ

988.000 đ

.toys

Miễn phí

1.599.000 đ

1.599.000 đ

.town

Miễn phí

742.000 đ

742.000 đ

.university

Miễn phí

1.203.000 đ

1.203.000 đ

.uk

Miễn phí

217.000 đ

217.000 đ

.accountants

Miễn phí

2.542.000 đ

3.040.000 đ

.actor

Miễn phí

1.000.000 đ

1.205.000 đ

.attorney

Miễn phí

1.392.000 đ

1.671.000 đ

.audio

Miễn phí

3.844.000 đ

4.576.000 đ

.berlin

Miễn phí

1.381.000 đ

1.660.000 đ

.bharat

Miễn phí

335.000 đ

335.000 đ

.bid

Miễn phí

772.000 đ

919.000 đ

.blackfriday

Miễn phí

3.844.000 đ

4.576.000 đ

.blue

Miễn phí

421.000 đ

421.000 đ

.build

Miễn phí

1.936.000 đ

2.320.000 đ

.capetown

Miễn phí

658.000 đ

799.000 đ

.casa

Miễn phí

395.000 đ

395.000 đ

.christmas

Miễn phí

1.666.000 đ

1.983.000 đ

.click

Miễn phí

325.000 đ

325.000 đ

.cn

Miễn phí

310.000 đ

310.000 đ

.cn.com

Miễn phí

926.000 đ

926.000 đ

.co.com

Miễn phí

636.000 đ

636.000 đ

.co.de

Miễn phí

373.000 đ

373.000 đ

.com.de

Miễn phí

158.000 đ

158.000 đ

.consulting

Miễn phí

1.130.000 đ

1.130.000 đ

.cooking

Miễn phí

951.000 đ

951.000 đ

.country

Miễn phí

988.000 đ

988.000 đ

.credit

Miễn phí

3.112.000 đ

3.112.000 đ

.creditcard

Miễn phí

4.698.000 đ

4.698.000 đ

.cricket

Miễn phí

919.000 đ

919.000 đ

.degree

Miễn phí

1.421.000 đ

1.421.000 đ

.dentist

Miễn phí

1.671.000 đ

1.671.000 đ

.desi

Miễn phí

393.000 đ

393.000 đ

.diet

Miễn phí

4.576.000 đ

4.576.000 đ

.durban

Miễn phí

799.000 đ

799.000 đ

.enegry

 

 

 

.engineer

Miễn phí

1.003.000 đ

1.003.000 đ

.fashion

Miễn phí

988.000 đ

988.000 đ

.fishing

Miễn phí

988.000 đ

988.000 đ

.flowers

Miễn phí

4.576.000 đ

4.576.000 đ

.forsale

Miễn phí

988.000 đ

988.000 đ

.garden

Miễn phí

988.000 đ

988.000 đ

.gift

Miễn phí

614.000 đ

614.000 đ

.global

Miễn phí

2.285.000 đ

2.285.000 đ

.green

Miễn phí

1.605.000 đ

1.605.000 đ

.guitars

Miễn phí

4.576.000 đ

4.576.000 đ

.haus

Miễn phí

988.000 đ

988.000 đ

.help

Miễn phí

902.000 đ

902.000 đ

.hiphop

Miễn phí

4.576.000 đ

4.576.000 đ

.horse

Miễn phí

988.000 đ

988.000 đ

.host

Miễn phí

1.983.000 đ

1.983.000 đ

.hosting

Miễn phí

13.727.000 đ

13.727.000 đ

.ink

Miễn phí

606.000 đ

606.000 đ

.investments

Miễn phí

3.078.000 đ

3.078.000 đ

.jobs

Miễn phí

3.294.000 đ

3.294.000 đ

.joburg

Miễn phí

799.000 đ

799.000 đ

.juegos

Miễn phí

13.727.000 đ

13.727.000 đ

.kim

Miễn phí

421.000 đ

421.000 đ

.lawyer

Miễn phí

1.671.000 đ

1.671.000 đ

.link

Miễn phí

325.000 đ

325.000 đ

.loans

Miễn phí

3.112.000 đ

3.112.000 đ

.london

Miễn phí

1.493.000 đ

1.493.000 đ

.luxury

Miễn phí

18.027.000 đ

18.027.000 đ

.menu

Miễn phí

1.167.000 đ

1.167.000 đ

.mortgage

Miễn phí

1.421.000 đ

1.421.000 đ

.nyc

Miễn phí

988.000 đ

988.000 đ

.ooo

Miễn phí

633.000 đ

633.000 đ

.party

Miễn phí

919.000 đ

919.000 đ

.pics

Miễn phí

902.000 đ

902.000 đ

.pictures

Miễn phí

374.000 đ

374.000 đ

.pink

Miễn phí

421.000 đ

421.000 đ

.press

Miễn phí

170.000 đ

1.495.000 đ

.property

Miễn phí

4.576.000 đ

4.576.000 đ

.pub

Miễn phí

988.000 đ

988.000 đ

.quebec

Miễn phí

1.095.000 đ

1.095.000 đ

.red

Miễn phí

421.000 đ

421.000 đ

.rocks

Miễn phí

498.000 đ

498.000 đ

.rodeo

Miễn phí

988.000 đ

988.000 đ

.sagathan

Miễn phí

448.000 đ

448.000 đ

.sc

Miễn phí

2.882.000 đ

2.882.000 đ

.science

Miễn phí

772.000 đ

772.000 đ

.sexy

Miễn phí

118.850.000 đ

118.850.000 đ

.shabaka

Miễn phí

564.000 đ

564.000 đ

.social

Miễn phí

988.000 đ

988.000 đ

.software

Miễn phí

988.000 đ

988.000 đ

.soy

Miễn phí

879.000 đ

879.000 đ

.surf

Miễn phí

988.000 đ

988.000 đ

.tattoo

Miễn phí

1.406.000 đ

1.406.000 đ

.tires

Miễn phí

3.112.000 đ

3.112.000 đ

.tokyo

Miễn phí

395.000 đ

395.000 đ

.trade

Miễn phí

772.000 đ

316.000 đ

.uno

Miễn phí

844.000 đ

844.000 đ

.vc

Miễn phí

1.168.000 đ

1.168.000 đ

.vegas

Miễn phí

1.816.000 đ

1.816.000 đ

.vodka

Miễn phí

988.000 đ

988.000 đ

.wang

Miễn phí

309.000 đ

309.000 đ

.webcam

Miễn phí

772.000 đ

325.000 đ

.website

Miễn phí

49.000 đ

602.000 đ

.wedding

Miễn phí

988.000 đ

988.000 đ

.wiki

Miễn phí

601.000 đ

601.000 đ

.rest

Miễn phí

791.000 đ

791.000 đ

.sx

Miễn phí

1.190.000 đ

1.190.000 đ

.date

Miễn phí

919.000 đ

919.000 đ

.win

Miễn phí

772.000 đ

316.000 đ

.com.au

Miễn phí

542.000 đ

542.000 đ

.download

Miễn phí

919.000 đ

919.000 đ

.life

Miễn phí

988.000 đ

988.000 đ

.shop

Miễn phí

1.095.000 đ

1.095.000 đ

.yoga

Miễn phí

916.000 đ

916.000 đ

.com.au

Miễn phí

542.000 đ

542.000 đ

.travel

Miễn phí

659.000 đ

2.915.000 đ

Tên miền Tiếng Việt .com

Miễn phí

239.000 đ

315.000 đ

Tên miền Tiếng Việt .net

Miễn phí

269.000 đ

376.000 đ

Tên miền Tiếng Việt .info

Miễn phí

490.000 đ

490.000 đ

.fr

Miễn phí

310.000 đ

310.000 đ

.run

Miễn phí

497.000 đ

497.000 đ

.sale

Miễn phí

988.000 đ

988.000 đ

.sex

Miễn phí

2.979.000 đ

3.456.000 đ

.adult

Miễn phí

2.830.000 đ

3.369.000 đ

.adult

Miễn phí

2.830.000 đ

3.369.000 đ

.porn

Miễn phí

3.369.000 đ

3.369.000 đ

.photo

Miễn phí

974.000 đ

974.000 đ

.casino

Miễn phí

3.873.000 đ

4.626.000 đ

.it

 

 

 

.cloud

Miễn phí

576.000 đ

576.000 đ

.world

Miễn phí

988.000 đ

988.000 đ

.express

Miễn phí

742.000 đ

742.000 đ

.vip

Miễn phí

556.000 đ

556.000 đ

.finance

Miễn phí

1.203.000 đ

1.203.000 đ

.business

Miễn phí

351.000 đ

351.000 đ

.gifts

Miễn phí

742.000 đ

742.000 đ

.coupons

Miễn phí

1.565.000 đ

1.565.000 đ

.taxi

Miễn phí

1.203.000 đ

1.203.000 đ

.salon

Miễn phí

1.203.000 đ

1.203.000 đ

.blog

Miễn phí

180.000 đ

655.000 đ

.art

Miễn phí

285.000 đ

285.000 đ

.report

Miễn phí

497.000 đ

497.000 đ

.news

Miễn phí

864.000 đ

864.000 đ

.vin

Miễn phí

1.203.000 đ

1.203.000 đ

.live

Miễn phí

864.000 đ

864.000 đ

.page

Miễn phí

359.000 đ

1.671.000 đ

.dev

Miễn phí

409.000 đ

409.000 đ

.design

Miễn phí

1.057.000 đ

1.057.000 đ

.app

Miễn phí

499.000 đ

499.000 đ

.com.co

Miễn phí

271.000 đ

271.000 đ

.group

Miễn phí

758.000 đ

758.000 đ

.io

Miễn phí

1.801.000 đ

1.801.000 đ

.team

Miễn phí

742.000 đ

742.000 đ

.vote

Miễn phí

1.556.000 đ

1.556.000 đ

.work

Miễn phí

285.000 đ

355.000 đ

.au

Miễn phí

277.000 đ

277.000 đ

.one

Miễn phí

385.000 đ

385.000 đ

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Hơn 15 năm chuyên tâm nghiên cứu trong lĩnh vực thiết kế web và phát triển website trên mạng internet. Chúng tôi có kế hoạch để phát triển trang web một cách tổng thể giúp website phát triển bền vững và mang lại lợi nhuận.

Thời gian sử dụng tên miền trong bao lâu?

Thời gian đăng ký tối thiểu cho một Tên miền là 01 năm. Thời gian cho phép gia hạn là trong khoảng từ 0-70 ngày tính từ ngày hết hạn tùy vào Tên miền. Vào thời điểm Tên miền hết hạn thì sẽ bị tạm khóa DNS và chạy về trang web mặc định do tổ chức cung cấp Tên miền quy định.
Khi đăng ký Tên miền tại Tam Nguyên, hệ thống sẽ tự động thông báo gia hạn, giúp bạn chủ động hơn trong việc gia hạn Tên miền của mình.

Cách nhanh nhất bạn gửi tên miền cần đăng ký vào số 0984.966.806(Có Zalo, Telegram) sau đó chờ xác nhận.
Chúng tôi sẽ xác nhận và đăng ký trong vòng 5 – 10 phút

– Tên miền không vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần .vn, .com, .net,…
– Tên miền chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-)
– Các khoảng trắng và các ký tự đặc biệt trong tên miền khác đều không hợp lệ
– Không thể bắt đầu bằng hoặc kết thúc tên miền bằng dấu trừ (-)
– Tên miền nên ngắn gọn, dễ nhớ, khó viết sai và không gây nhầm lẫn
– Tên miền nên liên quan đến tên thương hiệu hoặc lĩnh vực hoạt động

DỊCH VỤ KHÁC TAM NGUYÊN CUNG CẤP

Tam Nguyên cung cấp các giải pháp để giúp website phát triển tổng thể và bền vững trên mạng internet. Ngoài thiết kế web, Tam Nguyên có các dịch vụ như Chăm sóc website, Dịch vụ SEO tổng thể, viết content SEO, dịch vụ quảng cáo google, Facebook....