Vòng đời của tên miền Việt Nam .VN

Theo thông tư 21/2021/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Vòng đời tên miền Việt Nam sẽ có thay đổi 1 số điểm chú ý và ngày hiệu lực: 07/02/2022

vong doi ten mien - Công ty Thiết Kế Website Tam Nguyên

Chú thích vòng đời tên miền Việt Nam (.VN)

  • Trạng thái tên miền tự do: là trạng thái mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể đăng ký sử dụng tên miền.
  • Trạng thái tên miền đã đăng ký: Tền miền đã được đăng ký.
  • Gia hạn/Duy trì tên miền: Ngay sau khi đăng ký, tên miền phải được duy trì tối thiểu 1 năm. Khi tên miền hết hạn, chủ thể có 25 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền.
  • Trạng thái tạm ngừng hoạt động: Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 25 sau khi hết hạn, tên miền trong trạng thái tạm ngừng hoạt động
  • Trạng thái xử lý thu hồi: Sau 25 ngày tạm ngừng hoạt động tên miền, chủ thể đăng ký tên miền không nộp phí duy trì tên miền, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi (từ ngày thứ 26 đến ngày thứ 40).

vongdoitenmientheott21 - Công ty Thiết Kế Website Tam Nguyên

Lưu ý vòng đời tên miền Việt Nam

  • Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày tên miền chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi, VNNIC phối hợp với Nhà đăng ký quản lý tên miền thực hiện các thủ tục hành chính xác nhận xử lý thu hồi tên miền.
  • Thu hồi tên miền: Việc xử lý đưa tên miền về trạng thái tự do được thực hiện theo nguyên tắc ngẫu nhiên, tự động trong khoảng thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày được xử lý thu hồi.
Lưu ý quan trọng: Tên miền ở trạng thái này chủ thể không thể gia hạn tên miền.
0984966806