Những tiện ích trong việc thiết kế website

Những tiện ích trong việc thiết kế website? Hãy kiểm nghiệm thiết kế website của bạn với những khách truy cập thực sự như một cuộc kiểm tra đích thực. Người ta thường làm mọi thứ theo những cách kỳ quặc và không mong muốn, vì vậy thậm chí với dự án đã được lên kế hoạch một cách cẩn thận nhất cũng sẽ rút ra được bài học từ những cuộc kiểm nghiệm hữu ích.

Những tiện ích trong việc thiết kế website? Hãy kiểm nghiệm thiết kế website của bạn với những khách truy cập thực sự như một cuộc kiểm tra đích thực. Người ta thường làm mọi thứ theo những cách kỳ quặc và không mong muốn, vì vậy thậm chí với dự án đã được lên kế hoạch một cách cẩn thận nhất cũng sẽ rút ra được bài học từ những cuộc kiểm nghiệm hữu ích.

Khi phân tích thiết kế website, thật dễ dàng để xác định được một lượng lớn các lỗi làm giảm sự tiện ích:
– 10 Lỗi gốc hàng đầu trong thiết kế website.
– 10 Lỗi  mới hàng đầu trong thiết kế website.
– 10 Lỗi  hàng đầu trong việc quản lý dự án website

Lại càng khó hơn để nói điều gì là tốt để thực hiện bởi vì tôi chưa bao giờ thấy một trang web nào thực sự xuất sắc cùng sự tiện ích của nó.

Tất nhiên, các bài báo liệt kê 30 lỗi có thể được xem như sự chỉ trích ngầm và một điều quy định cho 30 điều cần làm trong một dự án web. Dưới đây là một danh mục thêm vào 10 yếu tố thiết kế sẽ làm tăng sự tiện ích của hầu hết tất cả các trang web:

1. Đặt tên và logo của bạn trên mỗi trang và tạo cho Logo một link tới trang chủ (ngoại trừ trên bản thân trang chủ, nơi mà Logo không nên là một link: đừng bao giờ có một cái link lại chỉ ngay tới trang hiện tại).

2. Cung cấp Search ( chức năng tìm kiếm ) nếu trang web có hơn 100 trang.

3. Viết các tiêu đề trang và tiêu đề bài đơn giản và dễ hiểu, giải thích rõ ràng trang đó nói về cái gì và điều đó sẽ trở nên có ý nghĩa khi đọc ngoài ngữ cảnh trong một danh mục kết quả của search engine.

4. Xây dựng cơ cấu trang web để tạo điều kiện cho việc scan và giúp người truy cập bỏ qua những khối lớn trang thông tin trong một cái nhìn lướt qua: ví dụ, sử dụng nhóm và các tiêu đề phụ để làm ngắt một danh sách dài thành nhiều đơn vị nhỏ hơn.

5. Thay vì nhồi nhét mọi thứ về một sản phẩm hay một chủ đề vào một trang đơn, dài vô tận, hãy sử dụng hypertext để xây dựng hệ thống không gian nội dung thành một trang ban đầu cung cấp một cái nhìn bao quát và nhiều trang cấp hai mà mỗi trang đó chỉ tập trung vào một chủ đề cụ thể. Mục đích là để cho phép người truy cập tránh được việc lãng phí thời gian vào những chủ đề phụ đó, những chủ đề mà không liên quan đến họ.

6. Sử dụng các tranh ảnh về sản phẩm, nhưng tránh các trang gia đình sản phẩm lộn xộn bởi nhiều bức ảnh. Thay vào đó, chỉ nên có một bức ảnh nhỏ trên mỗi một trang sản phẩm riêng và link bức ảnh tới một hoặc nhiều bức ảnh lớn hơn mà chúng biểu diễn chi tiết như mong muốn của người truy cập. Sự thay đổi này phụ thuộc vào loại sản phẩm. Một số sản phẩm thậm chí đòi hỏi những bức ảnh có thể phóng to, thu nhỏ hay xoay được nhưng để dự trữ tất cả các bài viết trước cho các trang cấp

7. Sử dụng việc thu nhỏ hình ảnh làm nổi bật tính liên quan khi chuẩn bị các bức ảnh và hình ảnh nhỏ: thay vì sửa lại kích thước ảnh gốc một cách đơn giản thành một thumnail nhỏ và không thể đọc được thì hãy phóng to theo khía cạnh thích hợp nhất và sử dụng sự kết hợp của việc cắt xén và hiệu chỉnh lại kích thước.

8. Sử dụng các tiêu đề link để giúp cho người truy cập xem trước được nơi mà mỗi cái link sẽ đưa họ đến trước khi họ click vào đó.

9. Đảm bảo rằng tất cả những trang quan trọng đều có thể dễ dàng truy cập đối với người sử dụng bị mất khả năng, đặc biệt là những người khiếm thị.

10. Hãy làm giống như bất kỳ người nào khác: Nếu hầu hết các trang web lớn đều làm một cái gì đó theo một cách cố định, hãy làm theo họ bởi vì người truy cập cũng sẽ mong muốn làm như vậy trên trang web của bạn.

Cuối cùng, hãy luôn luôn kiểm nghiệm thiết kế của bạn với những khách truy cập thực sự như một cuộc kiểm tra đích thực. Người ta thường làm mọi thứ theo những cách kỳ quặc và không mong muốn, vì vậy thậm chí với dự án đã được lên kế hoạch một cách cẩn thận nhất cũng sẽ rút ra được bài học từ những cuộc kiểm nghiệm hữu ích.