Cấu tạo của tên miền?

Tên miền bao gồm nhiều thành phần cấu tạo nên cách nhau bởi dấu chấm (.) ví dụ home.tamnguyen.vn là tên miền máy chủ Web của Tam Nguyên. Thành phần thứ nhất “home” là tên của máy chủ , thành phần thứ hai “tamnguyen.vn” thường gọi là tên miền mức hai (second domain name level), thành phần cuối cùng “vn” là tên miền mức cao nhất (top level domain name).

 Tên miền là gì?

Tên miền hoặc domain là tên của một website hoạt động trên internet, tên miền có tác dụng để thay thế một địa chỉ IP dài và khó nhớ thành một “Domain Name” hay “Tên Miền” dễ nhớ. Dưới đây là các thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn cho câu hỏi tên miền là gì.

Ví dụ: Địa chỉ IP 74.125.200.113 có tên miền là google.com

Cấu tạo của tên miền

Tên miền mức cao nhất (Top- level Domain “TLD”)

bao gồm các mã quốc gia của các nước tham gia Internet được quy định bằng hai chữ cái theo tiêu chuẩn ISO -3166 như Việt nam là VN, Anh quốc là UK v.v.. và các lĩnh vực dùng chung cho toàn cầu và 2 chỉ dùng ở Mỹ.

a/ Dùng chung.
.COM: Dành cho tổ chức,doanh nghiệp, cá nhân họat động thương mại.

.BIZ: Dành cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, tương đương với” .COM”.

.EDU: Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới giáo dục, đào tạo.

.GOV: Dành cho các cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương.

.NET: Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chức năng về mạng nói chung.

.ORG: Dành cho các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội.

.INT: Dành cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

.AC: Dành cho các tổ chức nghiên cứu và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu.

.PRO: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.

.INFO: Dành cho các tổ chức cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin và thông tin cá nhân

.HEALTH: Dành cho các tổ chức y tế, dược phẩm và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực y tế, dược phẩm.

.NAME: Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet

b/ Dùng ở Mỹ
6- MIL : Quân sự ( Military )
7- GOV : Nhà nước ( Government )

Tên miền mức hai ( Second Level )

Đối với các quốc gia nói chung tên miền mức hai này do Tổ chức quản lý mạng của quốc gia đó định nghĩa, có thể định nghĩa khác đi, nhiều hơn hay ít đi nhưng thông thường các quốc gia vẫn định nghĩa các Lĩnh vực kinh tế, xã hội của mình tương tự như  các lĩnh vực dùng chung nêu trên.

Ví dụ:

.COM.VN
.BIZ.VN
.EDU.VN
.GOV.VN
.NET.VN
.ORG.VN
.INT.VN
.AC.VN
.PRO.VN
.INFO.VN
.HEALTH.VN
.NAME.VN

Tên miền theo địa giới Việt Nam

Cấu tạo tên miền theo địa giới các tỉnh, thành phố của Việt Nam có thể bạn muốn biết như sau:

.angiang.vn .danang.vn .kontum.vn .quangtri.vn .bacgian.vn .dienbien.vn .laichau.vn .soctrang.vn .backan.vn .dongnai.vn .lamdong.vn .sonla.vn .baclieu.vn .dongthap.vn .langson.vn .tayninh.vn .bacninh.vn .gialai.vn .laocai.vn .thaibinh.vn.baria-vungtau.vn .hagiang.vn .longan.vn .thainguyen.vn .bentre.vn .haiduong.vn .namdinh.vn .thanhhoa.vn .binhdinh.vn .haiphong.vn .nghean.vn .thanhphohochiminh.vn .binhduong.vn .hanam.vn .ninhbinh.vn .thuathienhue.vn .binhphuoc.vn .hanoi.vn .ninhthuan.vn .tiengiang.vn .binhthuan.vn .hatinh.vn .phutho.vn .travinh.vn .camau.vn .haugiang.vn .phuyen.vn .tuyenquang.vn .cantho.vn .hoabinh.vn .quangbinh.vn .vinhlong.vn .caobang.vn .hungyen.vn .quangnam.vn .vinhphuc.vn .daklac.vn .khanhhoa.vn .quangngai.vn .yenbai.vn .daknong.vn .kiengiang.vn .quangninh.vn

Cấu trúc của Domain

Bạn vừa tìm hiểu xong khái niệm đầy đủ của Domain Name, vậy Domain Name được cấu tạo từ những thành phần nào?

Cấu trúc hoàn chỉnh của một domain sẽ gồm 3 phần. Bắt đầu là tên máy/tên máy chủ (chẳng hạn như là www). Tiếp theo đó là tên trang web và cuối cùng là TLD (Top Level Domain) (ví dụ như phần .com, .net). 3 phần của domain được phân cách nhau bằng dấu chấm.

Trong trường hợp website của Tam Nguyên, Domain Name là “tamnguyen”. Lưu ý rằng domain không giống như URL. Bởi URL là một địa chỉ đầy đủ của website, và nó chứa cả domain cũng như những thông tin khác.

cau truc ten mien e1702178500238 - Công ty Thiết Kế Website Tam Nguyên

Domain và URL

Domain là gì?

Domain là một tên gọi được chuyển đổi từ dãy số IP của một trang Web do DNS quyết định.

Domain Name là 1 và duy nhất không thể trùng nhau.

Domain Có 2 loại là TLD (Top Level Domain) và Sub Domain, Domain TLD có độ tin tưởng và uy tín hơn.

Nói cho đúng Domain là một phần của một địa chỉ trên internet được gọi là URL.

URL là gì?

URL là khái niệm bao quát hơn mà trong đó có Domain.

URL cung cấp chi tiết thông tin hơn như: Địa chỉ cụ thể của trang, thư mục, tên máy,…

Ví dụ về URL:

https://tamnguyen.com.vn/ten-mien-quoc-te.html
https://tamnguyen.com.vn/ten-mien-viet-nam.html
https://tamnguyen.com.vn/quy-trinh-dang-ky.html